Eiendomsmegling

Kjøp og salg av eiendom er en stor avgjørelse for oss alle. Vi er opptatt av å gi god og personlig oppfølging slik at du kan føle deg trygg på at oppdraget blir gjennomført på best mulig måte.

Advokat Einar Edin har omsatt eiendom i Oslo i over 15 år. Hoveddelen av oppdragene er tilknyttet vestsiden av byen, og vi har gjennom årene opparbeidet solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet på vestkanten.  

Vår virksomhet er tilsluttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Nemden behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advoakten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven. 

Hovfaret 13, 0275 OSLO, Tlf: 24 11 54 54, Mail: edin@edin.no
Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt