Edin Eiendomsservice

Som et ledd i vårt arbeid med fast eiendom tilbyr vi også forretningsførsel. Edin Eiendomsservice AS er et autorisert regnskapsførerfirma som tilbyr forretningsførsel av borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskaper og næringseiendom.

 

Kontaktperson:

Anita Juell
T:  24 11 54 50
M: 920 24 478
juell@edin.no

Hovfaret 13, 0275 OSLO, Tlf: 24 11 54 54, Mail: edin@edin.no
Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt