Advokattjenester

Advokat Einar Edin er et advokatfirma spesialisert på fast eiendom. Vi har lang erfaring innen rettsområdene med kontaktflate til eiendom, og bistår både privatpersoner og næringsdrivende på alle stadier i prosessen fra anskaffelse til utvikling, drift og salg av eiendom.

Etter over 17 år i eiendomsbransjen har vi opparbeidet betydelig bransjeforståelse og innsikt i den kommersielle siden av eiendomsinvestering og –utvikling. Det er viktig for oss å tilby kostnadseffektive tjenester og vi vektlegger fleksibilitet og skreddersydde løsninger for våre kunder.


Fast eiendoms rettsforhold / transaksjoner

Vi har betydelig erfaring med rådgivning ved eiendomstransaksjoner. Vi bistår i forhandlinger og kan delta i alle steg i prosessen frem mot kontraktsinngåelse. Vi utfører due diligence og tilrettelegger ved kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper.

Videre kan vi bistå i de fleste problemstillinger som dukker opp i tilknytning til fast eiendom. Vi utfører også praktiske oppgaver slik som tinglysing og seksjonering.


Drift

Vi besørger utleie og fremleie av bolig og næringslokaler, og gjennomfører fravikelse og tvangsinndrivelse der det er nødvendig.

Som ledd i vårt arbeid med fast eiendom tilbyr vi også forretningsførsel. Edin Eiendomsservice AS er et autorisert regnskapsfirma som tilbyr forretningsførsel av sameier og næringseiendom.


Arv og skifte

Eiendom er ofte en del av formuesmassen som skal deles ved arv eller skifte. Vi kan bistå i hele prosessen fra salg av eiendommen til gjennomføring av skifteoppgjøret.
  

                        

 

 

   

Hovfaret 13, 0275 OSLO, Tlf: 24 11 54 54, Mail: edin@edin.no
Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt